977 45 48 55

ESEC – Escola d’Escriptura de Catalunya
Universitat Rovira i Virgili
Campus Terres de l’Ebre
Avinguda Remolins, 13-15
43500 – Tortosa