Breu història de la poesia

2020-12-07T21:32:40+01:00

Les arrels de la poesia es remunten a les civilitzacions