622 81 04 66

ESEC – Barcelona
C/ La Perla, 22 (Gràcia)
08012 – Barcelona

ESEC – Terres de l’Ebre
Universitat Rovira i Virgili
Avinguda Remolins, 13-15
43500 – Tortosa